Terug naar boven

Inschrijfformulier

De inschrijving is gesloten. U kunt zich nog wel inschrijven op de reservelijst via onderstaand formulier.

U kunt maximaal 8 voorkeuren doorgeven. Per toekomstig huishouden wordt slechts 1 inschrijving geaccepteerd.

 

Loting
De notariële loting volgt in week 22. U wordt ook in diezelfde week, uiterlijk 30 mei geïnformeerd over de uitslag.

De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaars gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een verkoopgesprek.  U ontvangt een e-mail als u geen bouwnummer toegewezen heeft gekregen. U wordt dan automatisch op de reservelijst geplaatst.

Inschrijfformulier reservelijst

* verplichte velden

Gegevens inschrijver

/ / ( dd / mm / yyyy )

Gegevens partner

/ / ( dd / mm / yyyy )

Voorkeur bouwnummer(s)

Bouwnummers 28, 38, 44 en 45 zijn reeds verkocht als onderdeel van de koopovereenkomst met de grondeigenaar. Zie prijslijst voor meer informatie.

Financieringstoets

Heeft u een financiële check laten uitvoeren? *
Indien u bent ingeloot, wilt u dan (vrijblijvend) een gratis financiële check laten uitvoeren door de betrokken hypotheekadviseurs? *
Indien u niet bent ingeloot voor één van uw voorkeuren, wilt u dan benaderd worden voor een ander nummer van hetzelfde type indien nog beschikbaar?*

Inschrijfvoorwaarden en toewijzing

 • In verband met de privacy verordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen: Ontwikkelaar, notaris, makelaars en hypotheekadviseurs.
 • Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar onderstaand adres. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar één van de makelaars. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
 • Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De inschrijfformulieren worden bewaard tot het nieuwbouwproject afgerond is.
 • Per inschrijver/partner mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de loting.
 • De koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver/partner die vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
 • De notariële loting van de woningen vindt plaats in week 22. Wanneer u bent ingeloot voor een woning nodigen wij u uit voor een verkoopgesprek bij ons op kantoor. Dit gesprek zal bestaan uit: een toelichting van de makelaar (verkooptekeningen/ technische omschrijving/ meer- & minderwerk/ overeenkomsten e.d.), een rondleiding in de showroom en een financiële check welke gedaan wordt door één van de betrokken hypotheekadviseurs.
 • Kandidaten die geen woning toegewezen krijgen, worden uiterlijk 30 mei 2020 per email geïnformeerd en zullen automatisch op de reservelijst worden geplaatst.
 • Ik ben ermee bekend dat er voor de zg. Bebo woningen alsmede de vierkappers 5.1 een ‘zelfbewoningsplicht’ van 10 jaar geldt
 • Naamswijziging, indeplaatssteling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk, tenzij, naar het uitsluitende oordeel van MEER Vastgoed, hiervoor door MEER Vastgoed toestemming wordt verleend.
 • Aan het invullen en indienen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
 • U krijgt per mail een bevestiging van uw inschrijving. Indien u dat niet krijgt, is het inschrijfformulier niet in goede orde binnengekomen. U dient zich dan opnieuw in te schrijven.
Ondergetekende(en) verklaart/verklaren dat de gevraagde gegevens naar waarheid is ingevuld en gaat/gaan met de voorwaarden zoals hierboven beschreven akkoord. *